List of active policies

Name Type User consent
Privacyverklaring Privacy policy All users

Summary

Privacyverklaring onderwijsplatform Moodle

Full policy

Om bezoekers goed te kunnen helpen, legt de KNMP op het onderwijsplatform Moodle via leren.knmp.nl (hierna onderwijsplatform) bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

De KNMP verwerkt in het kader van het onderwijsplatform de gegevens die u ons verschaft ten behoeve van het inloggen voor de nascholing. Dit kan bij geaccrediteerde trainingen ook uw BIG-nummer zijn. Als een training geaccrediteerd is, dan zijn uw inloggegevens tevens gekoppeld aan PE-online voor uw accreditatie.

Doorgaans worden de volgende persoonsgegevens standaard van u gevraagd:voornaam

  • achternaam
  • een email adres
  • een postcode (ten behoeve van controle)
  • stad

De ICT-afdeling van de KNMP onderhoudt en beheert de informatievoorziening van het onderwijsplatform. Hierbij worden beveiligingsmaatregelen toegepast. Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de KNMP dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
De KNMP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten of zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd.

Uw rechten
Als de KNMP uw gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van de KNMP. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door de KNMP te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten
Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop de KNMP uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van de KNMP. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer
Dhr. F. Moss via dpo@knmp.nl